UDC (UNIVERSITÀ DEL CAFFÈ)

Eitim ve uzmanl覺k kaliteli bir kahve haz覺rlamak için en önemli unsurlard覺r. Kaliteli kahve kavram覺 ise herkes için ayr覺 bir anlam ifade eder: kahve yetitiricileri için en iyi harman覺 verecek kahve çekirdekleri yetitirmek demektir, baristalar için lezzetli ve k覺vaml覺 kahveler haz覺rlamak demektir, kahve severler için ise iyi haz覺rlanm覺 bir kahveyi her yudumunda büyük bir haz ile içmek demektir.

Paylamak... Zengin kahve kültürünü ve bilgisini paylamak illy için Universite del Caffe ‘yi açmadaki en büyük ilhamd覺. Bu ilham ile yola ç覺kan illy, önce 1999 y覺l覺nda 襤talya’n覺n Napoli ehrinde UDC’yi açt覺. Daha sonra 2002 y覺l覺nda Trieste’ye ta覺nan UDC, bugün dünya genelinde 20’den fazla dalda ders veren, kahve özelindeki tüm arat覺rmalar覺 yak覺ndan takip eden ve kahvenin çekirdekten fincana tüm yolculuunu büyük bir tutku ile takip eden bir enstitüdür.

Kahvenin çekirdekten fincana tüm yolculuu... Evet, Universita del Caffe, kahve üreticilerine mükemmel kahve için bir ön koul olan mükemmel kahve çekirdeklerini yetitimek konusunda gerekli tüm unsurlar覺, saha eitimleri de dahil olmak üzere uzun ve detayl覺 bir eitim kapsam覺nda verir. Çevre bilinci yüksek teknikler, sorumlu tar覺m ve hasat yapma konusundaki tüm detaylar hakk覺nda bilgi sahibi olan üreticiler, bu sayede illy’nin “etik ve çevreye duyarl覺” i yapma vizyonunun da ilk halkas覺n覺 oluturmu olurlar.

Yolculuun bir dier aya覺 olan “servis sektörü” için haz覺rlanan eitimler ile UDC’de hassas ve uygulama odakl覺 kurslar düzenlenir. Kahve yap覺m覺, kahve menüsü gelitirme, kafe-bar yönetimi ve pazarlamas覺, kahve servisi konusundaki dersler ile müteri odakl覺 bir eitim süreci planlanm覺t覺r.

Bu yolculukta kahve severler de atlanmam覺 olup; kahvenin tarihi, basit kimyas覺 ve biyolojisi konu bal覺klar覺na ek olarak kahvenin aromas覺 ve tad覺 konulu ekstra eitimler ile pekitirilmi derslerin kahveseverlerin üst düzey kalite bir kahveden neler beklemeleri gerektii konusunda eitimler de verilir.